Swain URF Build Items and Runes S13

Guides Swain URF build runes, items 2023 Season 13.
Swain Mùa 13
Swain Urf s13

Swain URF Runes

Chuẩn XácChinh phụcHiện diện trí tuệKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Swain Urf skill priority

Swain Q QSwain W WSwain E E

Swain Urf spells

Flash Ghost

Swain Urf core items

Trượng Trường SinhTrượng Pha Lê RylaiĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Swain Urf final build

Trượng Trường SinhGiày Pháp SưTrượng Pha Lê RylaiĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Trụ Nguyền RủaGiáp Tâm Linh