Taric URF Build Items and Runes S13

Guides Taric URF build runes, items 2023 Season 13.
Taric Mùa 13
Taric Urf s13

Taric URF Runes

Cảm HứngNâng cấp băng giáBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụ
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnTiếp sứcTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Taric Urf skill priority

Taric E ETaric W WTaric Q Q

Taric Urf spells

Flash Ghost

Taric Urf core items

Dây Chuyền Iron SolariBăng Giáp Vĩnh CửuLời Thề Hiệp Sĩ

Boot

Giày Thủy Ngân

Taric Urf final build

Dây Chuyền Iron SolariGiày Thủy NgânBăng Giáp Vĩnh CửuLời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekeTim Băng