Teemo URF Build Items and Runes S13

Guides Teemo URF build runes, items 2023 Season 13.
Teemo Mùa 13
Teemo Urf s13

Teemo URF Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Teemo Urf skill priority

Teemo E ETeemo Q QTeemo W W

Teemo Urf spells

Flash Ghost

Teemo Urf core items

Nanh NashorMặt Nạ Thống Khổ LiandryMũ Trụ Nguyền Rủa

Boot

Giày Pháp Sư

Teemo Urf final build

Nanh NashorGiày Pháp SưMặt Nạ Thống Khổ LiandryMũ Trụ Nguyền RủaMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô