Trundle URF Build Items and Runes S13

Guides Trundle URF build runes, items 2023 Season 13.
Trundle Mùa 13
Trundle Urf s13

Trundle URF Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Trundle Urf skill priority

Trundle Q QTrundle W WTrundle E E

Trundle Urf spells

Flash Ghost

Trundle Urf core items

Búa Rìu Sát ThầnRìu Đại Mãng XàGiáp Gai

Boot

Giày Thép Gai

Trundle Urf final build

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiRìu Đại Mãng XàGiáp GaiVũ Điệu Tử ThầnTim Băng
Post by: Cuong Le