Tryndamere URF Build Items and Runes S13

Guides Tryndamere URF build runes, items 2023 Season 13.
Tryndamere Mùa 13
Tryndamere Urf s13

Tryndamere URF Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Tryndamere Urf skill priority

Tryndamere Q QTryndamere E ETryndamere W W

Tryndamere Urf spells

Flash Ghost

Tryndamere Urf core items

Cung Phong LinhĐoản Đao NavoriMa Vũ Song Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Tryndamere Urf final build

Cung Phong LinhGiày Cuồng NộĐoản Đao NavoriMa Vũ Song KiếmThương Phục Hận SeryldaRìu Mãng Xà