Udyr URF Build Items and Runes S13

Guides Udyr URF build runes, items 2023 Season 13.
Udyr Mùa 13
Udyr Urf s13

Udyr URF Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 1

Udyr Urf skill priority

Udyr R RUdyr E EUdyr W W

Udyr Urf spells

Flash Ghost

Udyr Urf core items

Mũ Trụ Nguyền RủaJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiKhiên Thái Dương

Boot

Giày Bạc

Udyr Urf final build

Mũ Trụ Nguyền RủaGiày BạcJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiKhiên Thái DươngGiáp Thiên NhiênTim Băng