Urgot URF Build Items and Runes S13

Guides Urgot URF build runes, items 2023 Season 13.
Urgot Mùa 13
Urgot Urf s13

Urgot URF Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtLan trànTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Urgot Urf skill priority

Urgot W WUrgot E EUrgot Q Q

Urgot Urf spells

Flash Ghost

Urgot Urf core items

Rìu ĐenRìu Đại Mãng XàJak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi

Boot

Giày Thép Gai

Urgot Urf final build

Rìu ĐenGiày Thép GaiRìu Đại Mãng XàJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiMóng Vuốt SterakGiáp Gai