Vi URF Build Items and Runes S13

Guides Vi URF build runes, items 2023 Season 13.
Vi Mùa 13
Vi Urf s13

Vi URF Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Vi Urf skill priority

Vi Q QVi E EVi W W

Vi Urf spells

Flash Ghost

Vi Urf core items

Cưa Xích Hóa KỹNgọn Đuốc Thánh QuangRìu Đen

Boot

Giày Thủy Ngân

Vi Urf final build

Cưa Xích Hóa KỹGiày Thủy NgânNgọn Đuốc Thánh QuangRìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên Thần