Viego URF Build Items and Runes S13

Guides Viego URF build runes, items 2023 Season 13.
Viego Mùa 13
Viego Urf s13

Viego URF Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Viego Urf skill priority

Viego Q QViego E EViego W W

Viego Urf spells

Flash Ghost

Viego Urf core items

Gươm Suy VongBúa Rìu Sát ThầnVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thép Gai

Viego Urf final build

Gươm Suy VongGiày Thép GaiBúa Rìu Sát ThầnVũ Điệu Tử ThầnĐao TímGiáp Thiên Thần