Volibear URF Build Items and Runes S13

Guides Volibear URF build runes, items 2023 Season 13.
Volibear Mùa 13
Volibear Urf s13

Volibear URF Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Pháp ThuậtÁo choàng mâyThủy thượng phiêuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Volibear Urf skill priority

Volibear W WVolibear Q QVolibear E E

Volibear Urf spells

Flash Ghost

Volibear Urf core items

Trái Tim Khổng ThầnKhiên Thái DươngGiáp Liệt Sĩ

Boot

Giày Thép Gai

Volibear Urf final build

Trái Tim Khổng ThầnGiày Thép GaiKhiên Thái DươngGiáp Liệt SĩGiáp GaiGiáp Thiên Nhiên
Post by: Cuong Le