Volibear URF Build Items and Runes S13

Guides Volibear URF build runes, items 2023 Season 13.
Volibear Mùa 13
Volibear Urf s13

Volibear URF Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Pháp ThuậtMau lẹThủy thượng phiêuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Volibear Urf skill priority

Volibear W WVolibear Q QVolibear E E

Volibear Urf spells

Flash Ghost

Volibear Urf core items

Găng Tay Băng GiáGiáp Liệt SĩGiáp Gai

Boot

Giày Thép Gai

Volibear Urf final build

Găng Tay Băng GiáGiày Thép GaiGiáp Liệt SĩGiáp GaiGiáp Thiên NhiênGiáp Tâm Linh