Xayah URF Build Items and Runes S13

Guides Xayah URF build runes, items 2023 Season 13.
Xayah Mùa 13
Xayah Urf s13

Xayah URF Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Xayah Urf skill priority

Xayah Q QXayah E EXayah W W

Xayah Urf spells

Flash Ghost

Xayah Urf core items

Cung Phong LinhĐoản Đao NavoriMa Vũ Song Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Xayah Urf final build

Cung Phong LinhGiày Cuồng NộĐoản Đao NavoriMa Vũ Song KiếmHuyết KiếmNỏ Thần Dominik