Yone URF Build Items and Runes S13

Guides Yone URF build runes, items 2022 Season 13.
Yone Mùa 13
Yone Urf s13

Yone URF Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Kiên ĐịnhGiáp cốtTiếp sứcTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Yone Urf skill priority

Yone Q QYone E EYone W W

Yone Urf spells

Flash Ghost

Yone Urf core items

Nỏ Tử ThủLời Nhắc Tử VongVô Cực Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Yone Urf final build

Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộLời Nhắc Tử VongVô Cực KiếmVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên Thần