Yorick URF Build Items and Runes S13

Guides Yorick URF build runes, items 2023 Season 13.
Yorick Mùa 13
Yorick Urf s13

Yorick URF Runes

Pháp ThuậtThiên thạch bí ẩnDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhCuồng phong tích tụ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 1

Yorick Urf skill priority

Yorick Q QYorick E EYorick W W

Yorick Urf spells

Flash Ghost

Yorick Urf core items

Rìu Mãng XàNguyệt ĐaoThương Phục Hận Serylda

Boot

Giày Thép Gai

Yorick Urf final build

Rìu Mãng XàGiày Thép GaiNguyệt ĐaoThương Phục Hận SeryldaBúa Tiến CôngRìu Đen