Zac URF Build Items and Runes S13

Guides Zac URF build runes, items 2023 Season 13.
Zac Mùa 13
Zac Urf s13

Zac URF Runes

Kiên ĐịnhDư chấnSuối nguồn sinh mệnhKiểm soát điều kiệnTiếp sức
Chuẩn XácĐắc thắngKháng hiệu ứngTấn công 3Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Zac Urf skill priority

Zac E EZac W WZac Q Q

Zac Urf spells

Flash Ghost

Zac Urf core items

Ngọn Đuốc Thánh QuangMũ Trụ Nguyền RủaKhiên Thái Dương

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Zac Urf final build

Ngọn Đuốc Thánh QuangGiày Khai Sáng IoniaMũ Trụ Nguyền RủaKhiên Thái DươngGiáp GaiGiáp Tâm Linh