TahmKench Top Mùa 12: Bảng Ngọc và Cách lên đồ TahmKench mới nhất

TahmKench Top Mùa 12 một sự lựa chọn khá thú vị ở khu vực đường trên nhưng đem lại độ hiệu quả rất cao, nhờ khả năng chống chịu tốt lẫn bộ chiêu thức đa dụng Tahm Kench Top luôn khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đi đường. Cộng bảng ngọc Tahm Kench Top Quyền năng bất diệt bổ trợ thêm chống chịu, cách lên đồ Tahm Kench Top thì cứ bộ trang bị full tank mà chơi thôi.

Bảng ngọc TahmKench Top Quyền Năng Bất Diệt

KIÊN ĐỊNHQuyền Năng Bất DiệtÁo choàng gươngNgọn gió thứ haiKiên cường
CHUẨN XÁCNhát chém ân huệĐắc thắngTấn công 2Phòng thủ 2Linh hoạt 2

Bảng kỹ năng TahmKench Top

TahmKench Q QTahmKench W WTahmKench E E

Phép bổ trợ TahmKench

Flash Teleport

Trang bị chính TahmKench Top

Găng Tay Băng HỏaGiáp GaiGiáp tâm linh

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ TahmKench Top

Găng Tay Băng HỏaGiày thép gaiGiáp GaiGiáp tâm linhKhiên băng RanduinGiáp liệt sỹ

TahmKench Top Găng Tay Băng Hỏa, Giày thép gai, Giáp Gai, Giáp tâm linh, Khiên băng Randuin, Giáp liệt sỹ.

Bảng ngọc TahmKench Hộ Vệ Sp

KIÊN ĐỊNHHộ VệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng TahmKench Sp

TahmKench Q QTahmKench W WTahmKench E E

Phép bổ trợ TahmKench

Flash Ignite

Trang bị chính

Dây chuyền Iron SolariLời thề hiệp sĩGiáp Gai

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ TahmKench Sp

Dây chuyền Iron SolariGiày thép gaiLời thề hiệp sĩGiáp GaiDây chuyền chuộc tộiGiáp liệt sỹ

TahmKench Sp Giày thép gai, Dây chuyền Iron Solari, Lời thề hiệp sĩ, Dây chuyền chuộc tội, Giáp Gai, Giáp liệt sỹ.

TahmKench Top Mùa 12