Tướng Liên Quân Mobile mới mùa 23 - mạnh nhất sắp ra mắt 2022

Danh sách tất cả những vị tướng trong Liên Quân Mobile(LQM) sắp ra mắt mới mạnh nhất mùa 23 2022, Đài loan các tướng tuần này, miễn phí xoay tua, đường đơn, rồng, AD Xạ thủ, MID Phép Pháp sư, Sp Hỗ trợ, Top, Đấu sỹ, Đỡ đòn, cận chiến, đánh xa cấu rỉa máu, damage tank đi Rừng sát thương Sát thủ

Tướng xem