Bảng Ngọc bổ trợ Cảm Hứng mùa 13

Bảng Ngọc bổ trợ Cảm Hứng mùa 13 danh sách các mảnh hệ nhánh Ngọc tái tổ hợp Cảm Hứng 2023 mới nhất cập nhật

Bảng Ngọc Cảm Hứng

Tốc Biến Ma Thuật: Khi Tốc Biến đang hồi chiêu, nó được thay bằng Tốc Biến Ma Thuật

- Vận sức trong 2 giây để bay tới vị trí mới

- Hồi chiêu: 20 giây. Hồi chiêu 10 giây khi giao tranh với tướng.

Bước Chân Màu Nhiệm: Bạn nhận được một Giày Không Thường miễn phí ở phút 10, nhưng không thể mua giày trước đó. Với mỗi lần tham gia hạ gục, bạn sẽ nhận được giày sớm hơn 30 giây.

- Giày Xịn cho bạn thêm +10 Tốc độ Di chuyển và nâng cấp tốn ít hơn 50 vàng.

Thời Điểm Hoàn Hảo: Khởi đầu trận đấu với Đồng Hồ Ngưng Đọng Khởi Đầu có thể biến đổi thành Đồng Hồ Ngưng Đọng sau phút 10. Đồng Hồ Ngưng Đọng cho phép sử dụng Ngưng Đọng 1 lần.

- Giảm hồi chiêu của Đồng Hồ Cát Zhonya, Giáp Thiên Thần và Thú Tượng Thạch Giáp đi 15%

Xem chi tiết các hệ bảng ngọc Chuẩn Xác dành cho AD Xạ thủ và một số tướng Đấu sỹ đi Rừng mùa 11 tăng sát thương mạnh mới cập nhật tại đây.

Thị Trường Tương Lai: Bạn có thể vay nợ để mua trang bị. Số tiền có thể nợ tăng theo thời gian.

- Phí vay: 50 vàng

- Giới hạn nợ: 150 + 5 mỗi phút (không thể vay nợ cho đến phút thứ 2)

Máy Dọn Lính: Khởi đầu trận với 6 Máy Dọn Lính có thể tiêu diệt và hấp thụ lính ngay lập tức. Máy Dọn Lính cần hồi lại trong 155 giây đầu trận.

- Hấp thụ một lính tăng 4% sát thương của bạn đối với loại lính đó cộng thêm 1% với mỗi lính loại đó bị hấp thụ thêm

Giao Hàng Bánh Quy: Nhận được một Bánh Quy Hồi Sức Tổng Hợp mỗi 3 phút, cho đến phút 12

- Bánh Quy hồi 15% máu và năng lượng đã mất. Dùng Bánh Quy bất kỳ tăng vĩnh viễn 40 năng lượng tối đa cho bạn.

- Tướng không có năng lượng được hồi 20% máu đã mất

Thấu Thị Vũ Trụ:

+5% Giảm Hồi chiêu

+5% Giảm Hồi chiêu tối đa

+5% Giảm Hồi chiêu Phép Bổ Trợ

+5% Giảm Hồi chiêu trang bị

Vận Tốc Tiếp Cận: Nhận thêm 10% Tốc độ di chuyển về phía tướng đồng minh gần đó bị hạn chế di chuyển hoặc tướng địch bị bạn hạn chế di chuyển

- Tầm: 1000 đơn vị

Thuốc Thời Gian: Thời gian kéo dài của Bình thuốc, Dược phẩm, và Bánh quy kéo dài thêm 20% đồng thời tăng 5% Tốc độ di chuyển khi đang dùng chúng.

Tier list patch 12.22