Bảng Ngọc bổ trợ Chuẩn Xác mùa 13

Bảng Ngọc bổ trợ Chuẩn Xác mùa 13 danh sách các mảnh hệ nhánh ngọc tái tổ hợp Chuẩn Xác 2023 mới nhất cập nhật

Bảng Ngọc Chuẩn Xác AD, Đấu sỹ và Sát thủ:

Hồi Máu Vượt Trội: Hồi máu phụ trội chuyển thành lá chắn, tối đa 10 + 10% tổng máu

- Lá chắn tạo thành từ 40% lượng hồi máu phụ trội từ bạn, hoặc 300% lượng hồi máu phụ trội từ đồng minh

 

Đắc Thắng: Tham gia hạ gục hồi cho bạn 12% máu đã mất và cho thêm 20 vàng

 

Hiện Diện Trí Tuệ: Trong 7 giây sau khi lên cấp hoặc tham gia hạ gục, mọi năng lượng bạn sử dụng đều được hoàn trả toàn bộ

Xem chi tiết các hệ bảng ngọc Áp Đảo mùa 11 dành cho các tướng Sát thủ dồn damge sốc sát thương mạnh mới cập nhật tại đây.

 

Tốc Độ Đánh: Nhận thêm 3% Tốc độ Đánh cộng 1.5% với mỗi cộng dồn Huyền Thoại (tối đa 10 cộng dồn)

- Dần dần tích được cộng dồn Huyền Thoại mỗi khi tham gia hạ gục tướng, quái khủng, tiêu diệt quái to và lính

 

Kháng Hiệu Ứng: Nhận thêm 5% Kháng Hiệu ứng cộng 1.5% với mỗi cộng dồn Huyền Thoại (tối đa 10 cộng dồn)

- Dần dần tích được cộng dồn Huyền Thoại mỗi khi tham gia hạ gục tướng, quái khủng, tiêu diệt quái to và lính

 

Hút Máu: Nhận thêm 0.8% hút máu với mỗi cộng dồn Huyền Thoại (tối đa 10 cộng dồn)

- Dần dần tích được cộng dồn Huyền Thoại mỗi khi tham gia hạ gục tướng, quái khủng, tiêu diệt quái to và lính

 

Nhát Chém Ân Huệ: Gây thêm 10% sát thương lên tướng còn dưới 40% máu

- Ngoài ra, tham gia hạ gục tướng tăng 9 Sức mạnh Công kích hoặc 15 Sức mạnh Phép thuật thích ứng trong 10 giây

 

Đốn Hạ: Gây thêm 4% sát thương lên tướng có máu tối đa nhiều hơn bạn 150 máu, tăng lên 10% ở chênh lệch 2000 máu tối đa

 

Chốt Chặn Cuối Cùng: Gây thêm 5% - 11% sát thương lên tướng khi bạn còn dưới 60% máu. Sát thương tối đa nhận được khi còn 30% máu

 

Post by: Cuong Le