Bảng Ngọc bổ trợ Pháp Thuật mùa 12

Bảng Ngọc bổ trợ Pháp Thuật mùa 12 danh sách các mảnh hệ nhánh Ngọc tái tổ hợp Pháp Thuật 2022 mới nhất cập nhật

Bảng Ngọc Pháp Thuật AP + Đấu sỹ:

Quả Cầu Hư Không: Khi chịu sát thương khiến máu bạn xuống còn dưới 30%, nhận một lá chắn hấp thụ 40 - 120 sát thương phép theo cấp (+10% SMPT và +15% SMCK cộng thêm) trong 4 giây

- Hồi chiêu: 60 giây

 

Dải Băng Năng Lượng: Mỗi 60 giây, kỹ năng kế tiếp bạn sử dụng được hoàn trả năng lượng hoặc nội năng tiêu hao và hồi 8% năng lượng hoặc nội năng đã mất

 

Mũ Tối Thượng: Giảm hồi chiêu chiêu cuối 5%. Mỗi lần bạn dùng chiêu cuối, hồi chiêu của nó giảm thêm 2%. Cộng dồn tối đa 5 lần.

Xem chi tiết các hệ bảng ngọc Kiên Định dành cho tướng tanker SP hỗ trợ và Top đấu sĩ mùa 11 mới cập nhật tại đây.

 

Thăng Tiến Sức Mạnh: Nhận được 10% Giảm Hồi chiêu khi đạt cấp 10

- Mỗi phần trăm Giảm Hồi chiêu vượt quá giới hạn tối đa được chuyển thành 1.2 Sức mạnh Công kích hoặc 2 Sức mạnh Phép thuật thích ứng

 

Mau Lẹ: Nhận thêm 3% Tốc độ Di chuyển

- Tốc độ di chuyển cộng thêm được chuyển thành SMCK hoặc SMPT, thích ứng theo tỷ lệ 4.8% SMCK hoặc 8% SMPT

 

Tập Trung Tuyệt Đối: Khi còn trên 70% máu, nhận thêm tối đa 24 Sức mạnh Công kích hoặc 40 Sức mạnh Phép thuật, thích ứng (theo cấp)

 

Thiêu Rụi: Kỹ năng kế tiếp đốt cháy tướng địch, gây thêm 20 - 60 sát thương phép theo cấp sau 1 giây

- Hồi chiêu: 20 giây

 

Thủy Thượng Phiêu: Nhận thêm 25 Tốc độ Di chuyển và 18 Sức mạnh Công kích hoặc 30 Sức mạnh Phép thuật, thích ứng (theo cấp) khi đi trên sông

 

Cuồng Phong Tích Tụ: Mỗi 10 phút, nhận thêm Sức mạnh Phép thuật hoặc Sức mạnh Công kích, thích ứng

10 phút: +8 SMPT hoặc 5 SMCK

20 phút: +24 SMPT hoặc 14 SMCK

30 phút: +48 SMPT hoặc 29 SMCK

40 phút: +80 SMPT hoặc 48 SMCK

50 phút: +120 SMPT hoặc 72 SMCK

60 phút: +168 SMPT hoặc 101 SMCK