Áo Choàng Bóng Tối

Thông tin trang bị Áo Choàng Bóng Tối mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Áo Choàng Bóng Tối

50 Sức mạnh Công kích

10 Sát Lực

325 Máu

Tiêu Trừ: Nhận một Khiên Phép chặn Kỹ năng tiếp theo của kẻ địch (hồi lại sau 40 giây).

Thời gian hồi trang bị sẽ đặt lại từ đầu khi chịu sát thương trước khi nó hồi xong.

Post by: Cuong Le