Băng Giáp Vĩnh Cửu

Thông tin trang bị Băng Giáp Vĩnh Cửu mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Băng Giáp Vĩnh Cửu

350 Máu

860 Năng lượng

15 Điểm hồi Kỹ năng

Tuyệt: Nhận thêm Máu tương đương 8% Năng Lượng cộng thêm.

Băng Vĩnh Cửu: Làm Bất Động hoặc Làm Chậm (chỉ Cận Chiến) một tướng địch sẽ tiêu thụ 3% Năng Lượng hiện tại và cho một Lá Chắn trong 3 giây, chặn 100-180 + 4.5% Năng Lượng hiện tại sát thương (hồi lại sau 8 giây). Giá trị Lá Chắn được tăng 80% nếu có nhiều hơn một tướng địch xung quanh.

Hiệu ứng này chỉ kích hoạt khi bạn có trên 20% Năng Lượng.

Post by: Cuong Le