Băng Trượng Vĩnh Cửu

Thông tin trang bị Băng Trượng Vĩnh Cửu mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Băng Trượng Vĩnh Cửu

70 Sức mạnh Phép thuật

250 Máu

600 Năng lượng

20 Điểm hồi Kỹ năng

Kích hoạt - Bão Tuyết: Gây (100+30% Sức Mạnh Phép Thuật) sát thương phép theo hình nón, Làm Chậm kẻ địch đi 65% trong 1 giây. Kẻ địch ở tâm vùng tác dụng sẽ bị Trói Chân (hồi lại sau 30 giây).

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 10 Sức mạnh Phép thuật.

Post by: Cuong Le