Bình Thải Hóa Dược

Thông tin trang bị Bình Thải Hóa Dược mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Bình Thải Hóa Dược

60 Sức mạnh Phép thuật

20 Điểm hồi Kỹ năng

100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

Dung Dịch Độc Tố: Gây sát thương phép sẽ áp dụng 25% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây. Hồi máu hoặc tạo lá chắn cho một đồng minh khác sẽ cường hóa cho cả hai, khiến lượng sát thương tiếp theo của họ lên tướng địch sẽ áp dụng 40% Vết Thương Sâu.

Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.

Post by: Cuong Le