Búa rìu sát thần

Thông tin trang bị Búa rìu sát thần mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Búa rìu sát thần
Post by: Cuong Le