Chuông Bảo Hộ Mikael

Thông tin trang bị Chuông Bảo Hộ Mikael mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Chuông Bảo Hộ Mikael

20% Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn

50 Kháng Phép

15 Điểm hồi Kỹ năng

100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

Kích hoạt - Thanh Tẩy: Loại bỏ tất cả hiệu ứng khống chế (ngoại trừ Hất Tung và Áp Chế) khỏi một tướng đồng minh và hồi cho họ 100 - 180 (dựa trên cấp độ của đồng minh) Máu (hồi lại sau 120 giây).

Post by: Cuong Le