Chùy Bạch Ngân

Thông tin trang bị Chùy Bạch Ngân mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Chùy Bạch Ngân

40 Sức mạnh Công kích

300 Máu

35 Kháng Phép

Kích hoạt - Giải Thuật: Loại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế (trừ Trên không) và nhận 40% Kháng Hiệu ứng cùng 40% Kháng Làm chậm trong 3 giây (hồi lại sau 90 giây).

Post by: Cuong Le