Chùy Hấp Huyết

Thông tin trang bị Chùy Hấp Huyết mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Chùy Hấp Huyết

55 Sức mạnh Công kích

300 Máu

20 Điểm hồi Kỹ năng

8% Hút Máu Toàn Phần

Kích hoạt - Khát Máu: Gây (175% Sức mạnh Công kích Cơ bản) sát thương vật lý lên kẻ địch xung quanh. Hồi lại (20% Sức mạnh Công kích + 8% Máu đã mất) với mỗi tướng địch trúng chiêu (hồi lại sau 15 giây, giảm đi bởi Điểm hồi Kỹ năng).

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 7 Điểm Hồi Kỹ Năng.

Post by: Cuong Le