Cưa Xích Hóa Kỹ

Thông tin trang bị Cưa Xích Hóa Kỹ mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Cưa Xích Hóa Kỹ

55 Sức mạnh Công kích

250 Máu

25 Điểm hồi Kỹ năng

Xích Cưa Sắc Nhọn: Gây sát thương vật lý sẽ áp dụng 25% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây. Nếu mục tiêu dưới 50% Máu, hiệu ứng này được tăng lên 40% Vết Thương Sâu.

Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.

Post by: Cuong Le