Cung Phong Linh

Thông tin trang bị Cung Phong Linh mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Cung Phong Linh

60 Sức mạnh Công kích

20% Tốc độ Đánh

20% Tỉ lệ Chí mạng

Kích hoạt - Giông Tố: Lướt về hướng chỉ định, bắn ra ba luồng đạn vào kẻ địch thấp máu nhất ở gần điểm đến (ưu tiên tướng). Gây tổng cộng (180 - 220 (dựa trên cấp độ) + 45% Sức mạnh Công kích cộng thêm) sát thương phép, tăng lên với mục tiêu thấp Máu đến tối đa 50% (hồi lại sau 110 giây).

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 2% Tốc độ Di chuyển.

Sát thương đường đạn đạt tối đa khi Máu của kẻ địch dưới 30%.

Lướt từ Giông Tố không thể vượt địa hình.

Post by: Cuong Le