Cuồng Cung Runaan

Thông tin trang bị Cuồng Cung Runaan mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Cuồng Cung Runaan

45% Tốc độ Đánh

20% Tỉ lệ Chí mạng

7% Tốc độ Di chuyển

Gió Cuồng Nộ: Khi Tấn công, bắn ra các tia đạn vào tối đa 2 kẻ địch gần mục tiêu, mỗi tia gây (40% Sức mạnh Công kích) sát thương vật lý. Những tia đạn này áp dụng hiệu ứng Đòn Đánh và có thể Chí mạng.

Trang bị chỉ dành cho tướng Đánh Xa.

Post by: Cuong Le