Đai Tên Lửa Hextech

Thông tin trang bị Đai Tên Lửa Hextech mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Đai Tên Lửa Hextech

90 Sức mạnh Phép thuật

6 Xuyên Phép

250 Máu

15 Điểm hồi Kỹ năng

Kích hoạt - Lướt Siêu Thanh: Lướt về hướng chỉ định và giải phóng một luồng các tia lửa ma thuật, gây (125 +15% Sức mạnh Phép thuật) sát thương phép. Sau đó nhận 30% Tốc độ Di chuyển về phía tướng địch trong 1.5 giây (hồi lại sau 40 giây).

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Xuyên Kháng Phép.

Lướt từ Siêu Thanh không thể vượt địa hình.

Post by: Cuong Le