Đao Thủy Ngân

Thông tin trang bị Đao Thủy Ngân mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Đao Thủy Ngân

40 Sức mạnh Công kích

20% Tỉ lệ Chí mạng

30 Kháng Phép

Kích hoạt - Giải Thuật: Loại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế (trừ Trên không) và đồng thời tăng 50% Tốc độ Di chuyển trong 1 giây (hồi lại sau 90 giây).

Post by: Cuong Le