Đao Tím

Thông tin trang bị Đao Tím mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Đao Tím

40 Sức mạnh Công kích

40% Tốc độ Đánh

40 Kháng Phép

Xé Toạc: Các Đòn Đánh gây thêm 15 - 80 (dựa trên cấp độ) sát thương phép và cho 20 Tốc độ Di chuyển trong 2 giây.

Post by: Cuong Le