Dây Chuyền Chữ Thập

Thông tin trang bị Dây Chuyền Chữ Thập mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Dây Chuyền Chữ Thập

80 Sức mạnh Phép thuật

45 Kháng Phép

10 Điểm hồi Kỹ năng

Tiêu Trừ: Nhận một Khiên Phép chặn Kỹ năng tiếp theo của kẻ địch (hồi lại sau 40 giây).

Thời gian hồi trang bị sẽ đặt lại từ đầu khi chịu sát thương từ tướng trước khi nó hồi xong.

Post by: Cuong Le