Đoản Đao Navori

Thông tin trang bị Đoản Đao Navori mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Đoản Đao Navori

60 Sức mạnh Công kích

20% Tỉ lệ Chí mạng

30 Điểm hồi Kỹ năng

Nhát Chém Khéo Léo: Những Đòn đánh chí mạng sẽ giảm thời gian hồi của các Kỹ năng cơ bản đi 20% lượng hồi chiêu còn lại của chúng.

Post by: Cuong Le