Đồng Hồ Cát Zhonya

Thông tin trang bị Đồng Hồ Cát Zhonya mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Đồng Hồ Cát Zhonya

65 Sức mạnh Phép thuật

45 Giáp

10 Điểm hồi Kỹ năng

Kích hoạt - Ngưng Đọng: Bạn trở nên Bất Tử và Không Thể Chỉ Định trong 2.5 giây, nhưng sẽ bất động trong thời gian này (hồi lại sau 120 giây).

Post by: Cuong Le