Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng

Thông tin trang bị Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng

Bậc Trang Bị: Thần Thoại ⇒ Huyền Thoại

Giá: 2800

Máu: 500

Kháng Phép: 50

Giáp: 0

Điểm Hồi Kỹ Năng: 10

Công Thức Tàn Tích Bami + Giáp Lụa + Áo Vải ⇒ Hỏa Ngọc + Áo Choàng Bạc + Hồng Ngọc

Nội tại Tiếp Tế bị loại bỏ.

Post by: Cuong Le