Giáp Tâm Linh

Thông tin trang bị Giáp Tâm Linh mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Giáp Tâm Linh

450 Máu

50 Kháng Phép

10 Điểm hồi Kỹ năng

100% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản

Nguồn Sống Bất Tận: Tăng hiệu quả khả năng Hồi máu và tạo Lá chắn trên bạn lên 25%.

Post by: Cuong Le