Giáp Thiên Nhiên

Thông tin trang bị Giáp Thiên Nhiên mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Giáp Thiên Nhiên

350 Máu

70 Kháng Phép

5% Tốc độ Di chuyển

Hấp Thụ: Nhận sát thương phép từ Tướng địch cho một cộng dồn Vững Chãi (tối đa 6) trong 7 giây. Hiệu ứng Bất Động của kẻ địch cho thêm 2 cộng dồn.

Động Lực: Khi có 6 cộng dồn Vững Chãi, nhận 25% giảm sát thương phép và 10% Tốc Độ Di Chuyển cộng thêm.

Mỗi kĩ năng chỉ có thể tăng cộng dồn Vững Chãi mỗi 1 giây.

Post by: Cuong Le