Giáp Thiên Thần

Thông tin trang bị Giáp Thiên Thần mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Giáp Thiên Thần

40 Sức mạnh Công kích

40 Giáp

Cứu Rỗi: Khi nhận sát thương và bị hạ gục, hồi lại 50% Máu cơ bản và 30% Năng Lượng tối đa sau 4 giây ở trạng thái ngưng đọng (hồi lại sau 300 giây).

Post by: Cuong Le