Giáp Vai Nguyệt Thần

Thông tin trang bị Giáp Vai Nguyệt Thần mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Giáp Vai Nguyệt Thần

Kẻ địch xung quanh chịu thêm sát thương phép

200 Máu

20 Điểm hồi Kỹ năng

30 Giáp

30 Kháng Phép

Soi Rọi: Sau khi làm Bất Động kẻ địch hoặc bản thân bị Bất Động, khiến mục tiêu và tất cả Tướng địch xung quanh nhận thêm 9% sát thương trong 4 giây.

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Giáp và Kháng Phép

Post by: Cuong Le