Giày Bạc

Thông tin trang bị Giày Bạc mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Giày Bạc

60 Tốc độ Di chuyển

Hiệu quả của các hiệu ứng làm chậm tốc độ di chuyển bị giảm đi 25%.

Post by: Cuong Le