Giày Cơ Động

Thông tin trang bị Giày Cơ Động mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Giày Cơ Động

Tăng Tốc độ Di chuyển khi không tham chiến

25 Tốc độ Di chuyển

Khi rời khỏi giao tranh ít nhất 5 giây, tăng cường hiệu ứng trang bị này lên 115.

Post by: Cuong Le