Giày Pháp Sư

Thông tin trang bị Giày Pháp Sư mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Giày Pháp Sư

18 Xuyên Phép

45 Tốc độ Di chuyển

Post by: Cuong Le