Giày Thép Gai

Thông tin trang bị Giày Thép Gai mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Giày Thép Gai

20 Giáp

45 Tốc độ Di chuyển

Giảm sát thương nhận vào từ Đòn đánh đi 12%.

Post by: Cuong Le