Khiên Băng Randuin

Thông tin trang bị Khiên Băng Randuin mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Khiên Băng Randuin

Giá: 3000

Máu: 400

Giáp: 60

Điểm Hồi Kỹ Năng: 0

Công Thức Giáp Cai Ngục + Giáp Lụa + Hồng Ngọc ⇒ Giáp Cai Ngục + Đai Khổng Lồ

Mới Kích Hoạt - Giữ Chân: Làm chậm kẻ địch xung quanh đi 55% trong 2 giây (60 giây hồi chiêu).

Mới Nội Tại - Kháng Chí Mạng: Đòn chí mạng gây ít hơn 20% sát thương lên bạn.

Nội Tại - Cứng Như Đá: Giảm sát thương nhận vào từ đòn đánh đi 5 +0.35%, giới hạn ở 40% sát thương của đòn đánh đó.

Post by: Cuong Le