Khiên Thái Dương

Thông tin trang bị Khiên Thái Dương mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Khiên Thái Dương

Bậc Trang Bị: Thần Thoại ⇒ Huyền Thoại

Giá: 2800

Máu: 400

Giáp: 50

Kháng Phép: 0

Điểm Hồi Kỹ Năng: 0

Công Thức Tàn Tích Bami + Khiên Quân Đoàn ⇒ Tàn Tích Bami + Giáp Lưới

Loại Bỏ Nội Tại Duy Nhất - Ánh Dương: Nội tại Ánh Dương đã bị loại bỏ.

Nội Tại - Hiến Tế: Sát thương hiến tế không còn tăng 150% lên quái.

Post by: Cuong Le