Kiếm Ma Youmuu

Thông tin trang bị Kiếm Ma Youmuu mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Kiếm Ma Youmuu

55 Sức mạnh Công kích

18 Sát Lực

15 Điểm hồi Kỹ năng

Kích hoạt - Bước Chân Bóng Ma: Nhận 20% Tốc độ Di chuyển và hiệu ứng Bóng Mờ trong 6 giây (hồi lại sau 45 giây).

Ma Ám: Nhận 40 Tốc độ Di chuyển ngoài giao tranh.

Đơn vị đang có hiệu ứng Bóng Mờ, có thể đi xuyên qua các đơn vị khác.

Post by: Cuong Le