Kiếm Manamune

Thông tin trang bị Kiếm Manamune mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Kiếm Manamune

35 Sức mạnh Công kích

500 Năng lượng

15 Điểm hồi Kỹ năng

Tuyệt: Nhận Sức mạnh Công kích tương đương với 2.5% Năng lượng tối đa.

Năng Lượng Cộng Dồn: Tấn công một mục tiêu với một Đòn đánh hoặc Kỹ năng sẽ tiêu thụ một cộng dồn và nhận 3 Năng Lượng cộng thêm, gấp đôi nếu mục tiêu là tướng. Nhận tối đa 360 Năng Lượng, sau đó trang bị này sẽ chuyển thành Thần Kiếm Muramana

Nhận một Cộng Dồn Năng Lượng mới mỗi 8 giây (tối đa 4).

Post by: Cuong Le