Kiếm Tai Ương

Thông tin trang bị Kiếm Tai Ương mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Kiếm Tai Ương

75 Sức mạnh Phép thuật

15 Điểm hồi Kỹ năng

8% Tốc độ Di chuyển

Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo của bạn gây thêm (75% Sức mạnh Công kích cơ bản + 50% Sức mạnh Phép thuật) sát thương phép Đòn Đánh (hồi lại sau 1.5 giây).).

Post by: Cuong Le